آب دریا

ab-darya2

آب دریا

به طور میانگین، در آب اقیانوس های جهان در حدود 3/5 درصد (35g/l) نمک وجود دارد . این به این معنی است که در هر کیلوگرم ( تقریبا یک لیتر ) از آب دریا حدود 35 گرم سدیم کلراید NaCl وجود دارد .

آب دریا نسبت به سایر آبها دارای یونهای حل نشده بیشتری می باشد . میانگین نمک موجود در آب دریا بین  3/8 درصد –  3/1 درصد می باشد ، که این میزان در دریاهای مختلف متفاوت است . جایی که آب دریا با آب خالص که از دهانه  رودخانه یا یخ آب شده مخلوط می شود آب دریا می تواند به طور ذاتی نمک کمتری داشته باشد . دریای سرخ (Red Sea) دارای بیشترین نمک در میان آبهای آزاد می باشد ، این مکان جایی است که بیشترین مقدار تبخیر و کمترین مقدار رسوب و جریان رودخانه ای را دارد و همچنین جریان محدود آب نتیجه غیر معمول آب نمکی می باشد .

  • PH آب دریا بین 7/5 تا 8/4 می باشد .

ترکیب آب  دریا  با  نمک =35  Sea Water Composition

درصد

عنصر

درصد

عنصر

0/091

سولفور

85/84

اکسیژن

0/04

کلسیم

10/82

هیدروژن

0/04

پتاسیم

1/94

کلراید

0/0067

برم

1/08

سدیم

0/0028

کربن

0/1292

منیزیم

96.7 درصد  از حجم آب دریا شامل آب خالص می باشد. اکثریت با قی مانده شامل سدیم کلراید می باشد، اگر چه درصد حجم اندک عناصر از اهمیتشان نمی کاهد. آب دریا در یک وضعیت ثابت باقی نمی ماند. جزر و مد و جریان مداوم اقیانوسی باعث حرکت حجم عظیمی از آب های اطراف جهان می شود. در نتیجه ، میزان عناصر و مواد معدنی در آب ها ثابت نیستند و بستگی به عواملی مثل موقعیت جغرافیایی و فعالیتهای آتشفشانی ، آلودگی و . . .  دارند.

  •  فواید آب دریا

آب دریا از هزاران سال قبل به دلیل خاصیت درمانی آن استفاده می شد ، تعداد کمی از ما می دانیم که آب دریا و اقیانوسهای جهان به چه میزان سالم و مفید می باشند . آب دریا زیستگاه میلیونها جاندار می باشد و مملو از نمک و املاح و نیز غیر قابل آشامیدن است ، با این وجود سرشار از نمکهای مفید برای شست و شوی بدن می باشند و خیلی از مسائل پوستی را برطرف می کند .

  • شستشوی بینی و ضد احتقان

استفاده از محلولهای ضد احتقان بینی به قرنهای قبل و به پیروان یوگیها وآیورودیک ها باز می گردد.آنها محلول هایپرتونیک را جهت رفع احتقان و گرفتگی بینی برای اهداف پاک و منزه شدن به عنوان یک مرحله آماده سازی معنوی به کار می بردند از قرن نوزدهم شستشوی بینی وارد طب غربی شده است ، به طوریکه شستشوی بینی برای درمان بیماری های سینوسی توصیه شده است. ” شستشوی بینی بوسیله یک neti pot (neti درزبان سا نسکریت به معنی شستشوی بینی و POT وسیله ای شبیه قوری می باشد). اسپری های مخصوص شست و شوی  بینی به طور وسیعی در طب نوین جهت خارج کردن گرد و غبار ، آلودگی، مواد حساسیت زا و مخاط اضافی بینی و سینوس ها که می توانند باعث گرفتگی و عفونت سینوسی – بینی شوند مورد استفاده قرار گرفته است. “

شستشوی بینی می تواند بوسیله آب معمولی لوله کشی استفاده شود ، اما عموما رضایت بخش نیست چون باعث تحریک غشاء مخاطی بینی می شود. بنابراین معمولا یک محلول ایزوتونیک و یا هایپرتونیک مورد استفاده قرار می گیرد .

  • ایزوتونیک در برابر هایپرتونیک

محلولهای نمکی به طور کلی به 2 دسته ایزوتونیک که مقدار نمک آن با نمک طبیعی در بدن ما (0/9 درصد) برابر است و هایپرتونیک که میزان نمک آن بالاتر از نمکی است که به طور معمول در بدن ما وجود دارد (0/9 درصد<) به علاوه ، محلول های نمکی بیشتر به  “محلول های Saline” به معنی آب خالص به علاوه سدیم کلراید  “آب دریا”  که شامل سدیم کلراید و عناصر معدنی و اندکی عناصر شیمیایی می باشد .

ab-darya

  • اگر چه محلولهای  ایزوتونیک برای شستشوی بینی مناسب می باشند ولی ازآنها به عنوان محلول ضد احتقان نمی توان استفاده کرد . این بدین علت می باشد که آنها دارای مقدار نمکی مشابه با بافت سینوسی بینی دارند . در حالیکه ، محلولهای هایپر تونیک به علت مقدارنمک بالاتری که نسبت به بافت بینی دارندعلاوه بر تمیز کردن بینی به عنوان ضد احتقان طبیعی بینی هم مورد استفاده قرار می گیرند. به این دلیل، محلولهای هایپرتونیک می توانند آب اضافی موجود در بافت مخاطی را خارج کنند ( بر اساس خاصیت اسمزی) و بنابراین باعث تحلیل رفتن بافت ملتهب که در حفره بافت بینی جای گرفته می شود. همچنین باعث می شود مخاط اضافی که در داخل بینی جمع شده است خارج شود .

به طور علمی نشان داده شده است که ، پرزهای بینی (Cilia) که مسئول خروج مخاط اضافی و دیگر آلودگی های موجود در حفره بینی هستند و تحت شرایطی نمی توانند وظیفه شان را به خوبی انجام دهند با استفاده از محلول های هایپرتونیک می توانند دوباره عملکرد طبیعی شان را انجام دهند. اگر چه ، مقدار زیاد نمک(بیشتر از 3 درصد) باعث عملکرد عکس روی پرزهای بینی می شود و همچنین باعث تحریک مخاط سینوس بینی می شود .قرقره کردن با آب نمک نیز با عث بهتر شدن سوزش گلو می شود .

 آب دریا دارای مواد معدنی می باشد و مواد معدنی برای زندگی لازم و ضروری می باشند . بنابراین محلول آب نمک مفید تر از محلول ساده نمکی می باشند .

 بنابراین آب دریای هایپرتونیک با آب ایزوتونیک در موارد زیر تفاوت دارد :

  • رفع احتقان بینی از طریق تخلیه بینی

  • بهبود عملکرد پرزهای بینی (Cilia) و در نتیجه خروج مخاط و آلودگی ها

در نتیجه از لحاظ با لینی آب دریای هایپرتونیک :

  • باعث کاهش مصرف داروها مثل آنتی هیستامین ها می شود

  • بهبود کیفیت زندگی

  • مناسب برای خانم ها ی باردار دارای احتقان بینی می باشد