ویدیوها

 

گزارش تلویزیونی از ثبت فرمول خلیج فارس ( سینوپرس )

در این گزارش ، گزارشگر به سراغ شرکت نوین آفرین فردا و دکتر علیرضا حجتی رفته تا درباره ثبت جهانی فرمول خلیج فارس یا همان داروی رفع احتقان بینی تهیه شده از آب دریا گفت و گو کند . ثبت جهانی این فرمول قطعا یک افتخار بزرگ علمی برای کشور به حساب می آید . رفع احتقان بینی ، رفع التهاب سینوس ها و برطرف کردن چندین مشکل دیگر تنها بخشی از فواید این محصول به شمار می آید .

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………