بازتاب های رسانه ای

ثبت دارويي با فرمول آب خليج فارس در اروپا به همت محقق ايراني ( به گزارش واحد مرکزی خبر )

——————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————

 

 

ثبت دارو با فرمول آب خلیج فارس در اروپا ( به گزارش بولتن نیوز )

——————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————

ثبت دارو با فرمول آب خليج فارس در اروپا به همت يك ايراني ( به گزارش سایت واضح )

——————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————

 ثبت دارو با فرمول آب خليج فارس در اروپا ( به گزارش روزنامه آفرینش )

——————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————

ثبت دارو با فرمول آب خلیج فارس در اروپا ( به گزارش ویکی پی جی )

——————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————

پزشک محقق ایرانی اسپری ضد احتقان بینی را با فرمول آب خلیج فارس در اروپا به ثبت رساند ( به گزارش راسخون )

——————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————

ثبت دارو با فرمول آب خلیج فارس به همت یک ایرانی ( به گزارش اراده ملی )

——————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

ثبت دارویی با فرمول آب خلیج فارس در اروپا به همت محقق ایرانی ( به گزارش در نیوز )

——————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————